09.08.11 08:29, MichaV
Moin,

wie drücke ich aus dass ein tatsächlicher Wert sehr dicht am Soll-Wert liegt?
Den faktiske verdien ligger veldig tett på skal-verdien?

09.08.11 10:17, Cerebellum no
'Den faktiske verdien' er OK for Ist-Wert.

Jeg har aldri funnet et godt og entydig norsk uttrykk for Soll-Wert. Jeg oversetter det litt varierende etter sammenhengen, f.eks.:

- ønsket verdien
- referanseverdi
- nominell verdi
- innstilt verdi

Kanskje noen av våre dyktige ordekvilibrister har en bedre løsning?

09.08.11 10:21, Cerebellum no
Ooops - for god ordens skyld:

'Ønsket verdi' eller 'den ønskede verdien' - men ikke 'ønsket verdien', som jeg klarte å skrive.

09.08.11 10:52
Istwert ( Ist-Wert ) : aktuell verdi, nåverdi
Sollwert: Ønsket verdi, budsjettert verdi
( Vergl. Iststand und Sollstand )
Oddy

09.08.11 12:10, MichaV de
takk for svarene. Lurte også litt på om "ligger veldig tett på" stemmer, men siden dere ikke
hadde kommentarer til dette er det vel ikke helt feil.

09.08.11 13:05, Cerebellum no
'ligger veldig tett på' er helt greit.

09.08.11 13:26
Er svært nær

10.08.11 01:42
For "nominell/pålydende verdi" kan en i en del tilfelle også bruke "pari (verdi)".

Akel (N)