12.08.11 12:01, Knez
Stichwörter: Einstand
Hallo an Alle :)

gibt es im Norwegischen den Begriff "Einstand" ?...wenn man neu im Team oder in der Arbeit beginnt :)

Vielen Dank & wunderbaren Tag!
Ha en deilig dag!
Marina

12.08.11 12:08
Nei, vi har ikke dette begrepet fordi vi i Norge av en eller annen besynderlig grunn vanligvis bare feirer at folk slutter.....

Akel (N)

12.08.11 12:38
Ein bisschen kreativ gedacht:
Kunne man si at noen "debuterer" eller har sin "debut som team-medlem"? Eller høres det helt teit ut?

Gruß Amelie

12.08.11 14:07
"Debuterer" er et ord som først og fremst brukes når noen viser seg frem for allmennheten for første gang som sportsutøver, utøvende kunstner eller på sosietetsball. Sånn har det jo visse likheter, men i noen av disse sammenhengene har det et visst formalt preg, og jeg synes ikke for min del det vil fungere særlig bra i denne sammenhengen. Den bruken av ordet som jeg finner mest brukelig i denne sammenhengen, er i tilfelle å snakke om "NNs debut i teamet".

Hvis jeg skulle sette et navn på det, ville jeg heller kalle det "Introduksjonsfest"/"-party"/"(-samling)". Yngre folk synes kanskje det er bedre med (den litt angloinspirerte) kortformen "Introfest". Elles kan man ganske enkelt si "(ny)ansettelsesfest"/"-party".

Tar man engelsken i bruk for fullt, så vil kanskje "Sign-on party" være aktuelt ...

Akel (N)

12.08.11 14:25
" Inntreden " kan kanskje benyttes i visse sammenhenger om enn ikke i ny jobb.
For tennisinteresserte : Einstand = Deuce.
Oddy

12.08.11 15:32
Ja, jeg tenkte både på "inntreden" (i stilling eller gruppen), "innlemmelse" (i gruppen) og "tilslutning" (til gruppen), men det blir litt for høyttravende.

Akel (N)

12.08.11 16:14
Vi trår til med innsettelse, Akel.
Det gjelder for prester og presidenter når de begynner i jobb,
og da blir som oftest innsettelsesfest.
Oddy