16.08.11 19:08
Stichwörter: fremstilling, Herstellung, produksjon
Hallo,
wie würde man "Herstellungsverfahren" oder "Herstellungsprozess" übersetzen?

Takk!

16.08.11 20:56
Fremstillingsmetode eller fremstillingprosess. Litt avhengig av sammenhengen vil ofte Produksjonsmetode/-prosess kunne være mer naturlig å si.

Akel (N)

16.08.11 21:13
Takk for svaret! Hva ville du si hva forskjellen på (eller mellom?) disse uttrykkene er? Har du noen eksempler du kunne gi meg?

Tusen takk!!!

16.08.11 22:30
Innholdsmessig er det ikke egentlig noen forskjell mellom "fremstilling-" og "produksjon-". Forskjellen er vel kanskje stilistisk eller i det minst bare knyttet til språkvaner. Et alternativ som også burde vært nevnt, og som ligger mer opp mot nynorsk, er "tilvirking".

"Fremstilling" kan kanskje for noen, eller i noen sammenhenger, virke litt mindre dagligdags i formen.

Snakker vi om industrielle prosesser, er det nok mest vanlig å bruke "produksjon", i særdeleshet "produksjonsprosess". "Fremstillingssprosess" høres i mine ører noe mindre naturlig ut. Jeg tror jeg lettere vil snakke om "fremstillingsmetode/-prosess" i mer generelle/abstrakte sammenhenger, enn i omtalen av konkrete pågående, fysiske (industrielle) sammenhenger.

Tilsvarende vil jeg for min del lettere snakke om "fremstilling" der jeg er lengst unna tyngre industrielle prosesser, som f.eks håndarbeid/hjemme"industri".

Forskjellene her er nokså subtile, og det kan nok avhenge litt av sosiokulturell tilhørighet mv. Andre vil kanskje ha litt andre syn på dette.

"Tilvirking" kan kanskje fungere som et uttrykk litt på tvers av disse (subtile) nyansene som jeg har nevnt.

(Jeg ville ha sagt "Hva vil du si er forskjellen på disse uttrykkene?")

Akel (N)

16.08.11 23:11
Tusen takk for din detaljert forklaring. Det var veldig hjelpsom!!

16.08.11 23:26
Vær så god! ;-)

(Pst:
a) "... din detaljerte forklaring."
b) Enten "Den [dvs forklaringen] var veldig hjelpsom." eller "Det [at jeg fikk forklaringen] var veldig hjelpsomt.)

Akel (N)

17.08.11 11:37
Ah takk for din rettelse! Endelig ble jeg rettet på, det skjer nesten aldri. Jeg skjønner bare ikke helt hvorfor det heter "din detaljerte forklaring" og ikke "din detaljert forklaring". Det er jo entall og ubestemt. Hvis det hadde vært "den detaljerte forklaringen" eller "dine detaljerte forklaringer" hadde det vært logisk for meg.

Gleder meg over rettelser og forklaringer!!!!

17.08.11 12:47
Jeg er ikke filolog, så noen andre har kanskje mer språkvitenskapelige forklaringer på dette.

Men selv om substantivet "forklaring" isolert fremstår som ubestemt form, står det sammen med "din", og dermed snakker vi om en bestemt forklaring. (Din forklaring, den er ....). Dette blir styrende for adjektivets form.

Akel (N)

17.08.11 19:41
Im Deutschen unterschieden wir ja auch zwischen zwei Formen des Adjektivs.
Zum Beispiel:
ein detailliertes Erklären (starke Form; entspricht der unbestimmten Adjektivform)
das detaillierte Erklären (schwache Form; entspricht der bestimmten Adjektivform)

Wenn ein Possessivpronomen in's Spiel kommt, verwenden wir im Deutschen allerdings die starke Form:
mein detailiertes Erklären

Im Gegensatz zum Norwegischen: "min detaljerte forklaring"

Es gibt also wohl keinen besonderen Grund dafür. Die Sprachen haben sich in diesem Punkt einfach unterschiedlich entwickelt.