27.08.11 12:52
Stichwörter: unverfallbar
Hei allesammen!
Det handler seg om et skilsmisse og utjevning av pensjonskrav mellom partene.
Tyske pesnjonskrav utjevnes mellom partene etter spesiallov.
Men jeg har problemer med et tysk setning:

Die Anwartschaft ist nicht unverfallbar.

Hvordan ville man skrive det paa norsk?
Er det mulig aa si:

Kravet er ikke uforfallelig? / Kravet kan forfalles?

Takk og hilsen
Mattis

27.08.11 19:46
Hallo!
Um die Frage zu beantworten, braucht man wohl juristisches Fachwissen.
Das habe ich nicht, aber rein sprachlich würde ich vorschlagen:
"Kravet kan forfalle" (ohne s).

27.08.11 20:35, Cerebellum no
Med mine noe begrensede tyskkunnskaper tror jeg ikke det er snakk om forfall (i betydning fälligkeit).

Jeg tror betydningen her er en av disse

- kravet kan bortfalle
- kravet kan frafalles

For en mer sikker tolkning kan du kanskje prøve i KudoZ-seksjonen på ProZ.com - der finner du folk med god juridisk kompetanse og tysk/norsk forståelse.

27.08.11 20:51
Cerebelums forslag "kravet kan bortfalle" ligger nok nærmest det som ligger i "verfallbar". Tysk "verfallen" har mange av de samme betydningene som norsk forfalle (f.eks. das Haus verfällt / huset forfaller; dem Trunk verfallen / forfalle til drikking), men ikke i dette tilfellet. "kravet kan forfalle" er bortimot det motsatte av "die Forderung ist verfallbar".

27.08.11 21:14
Takk til dere alle.

Bare en ting til for 20:51-
det er jo vitsen at den tyske setningen bedyder jo til slut av kravet fra-/bortfalles
da den heter "nicht unverfallbar".

Mattis

27.08.11 21:44, Cerebellum no
Etter å ha gått gjennom artikkelen om Unverfallbarkeit på de.wikipedia.org er jeg nokså sikker på at den norske betydningen må være 'kan bortfalle' (eventuelt 'kan falle bort' med samme betydning).

Hva er så forskjellen på frafalle og bortfalle? Frafalle innebærer at fordringshaveren sier fra seg kravet, erklærer at han/hun ikke lenger vil opprettholde kravet.

Bortfalle betyr at kravet av en eller annen grunn ikke lenger er gyldig, uten at det nødvendigvis initieres av fordringshaveren. Det kan f.eks. være lovregulert at en type krav automatisk bortfaller etter tre år.

Vi kan for så vidt si at kravet bortfaller dersom fordringshaver frafaller det :)

28.08.11 08:44
Svar til Mattis (21:44)
det er jo vitsen at den tyske setningen bedyder jo til slut av kravet fra-bortfalles/

Nettopp. Det står også i 21:44 (die Forderung ist verfallbar). Men 19:46 oversetter det med forfalle og ikke frafalle. Det er en vesentlig forskjell.

Die Forderung verfällt = die Forderung wird unwirksam = kravet bortfaller
Kravet forfaller = die Forderung wird wirksam = die Forderung muss nun beglichen werden

forfalle ist hier also ungefähr das Gegenteil von bortfalle.

(Wenn du mal eine Rechnung bekommen solltest mit forfallsdato, dann ist das leider nicht das Verfallsdatum, sondern die Frist, bis zu der du bezahlt haben musst.)

28.08.11 19:42
Naa er det alt helt klart - iallfall for meg!
Tusen hjertelig takk til dere alle sier
Mattis