15.10.05 19:36
Hva heter "utørst" på tysk?

15.10.05 21:03
Det finnes ingen ord med betydning "utørst" på tysk. Men du kan skrive "nicht mehr durstig" (ikke lenger tørst).

Det fantes en gang en konkurranse for å finne et slikt ord (http://de.wikipedia.org/wiki/Sitt).