27.08.11 20:24
Wie schreibt man in norwegisch, "du hast dich gut gehalten"?

27.08.11 20:38, Cerebellum no
Vi ville normalt uttrykke det i presens: Du holder deg godt!
Hvis du likevel vil ha det i samme form blir det: Du har holdt deg godt!