04.09.11 12:45
å ha vond eller å ha vondt?

04.09.11 14:47
vondt

04.09.11 21:35
(Men, "å ha vond smak i munnen")

Akel (N)