20.09.11 22:16
Stichwörter: abgehärtet, hardfør, herdet
God kveld, i ordboka står det "herdet" og "hårdfør" for "abgehärtet". Er det en forskjell på/ mellom de to? (Og heter det "forskjell mellom" oder "...på"? Jeg tipper på at begge går ;).) Takk m.(de)

20.09.11 23:22
kommt wie immer auf den Zusammenhang an ...
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=herdet&bokmaal=+&ordbo...

für mich klingt herdet richtiger, aber trotzdem nicht nach alltagssprache -
Gibts aber bestimmt welche, die es besser wissen.
wie wärs mit >motstandsdyktig<

aber sicher: unterschied zwischen - also mellom wie im deutschen

21.09.11 00:33
Ich kenne "herdet glass", also spezialbehandeltes Glas, z.B. ARCOPAL u.a

21.09.11 03:03
"Hardfør" beskriver en tilstand, og brukes vel bare om ulike former for liv (organisk materiale), herunder personer og menneskegrupper.

Herdet kan beskrive en tilstand, men mer spesifikt en tilstand som et resultat av en prosess (herding) og kan anvendes både på uorganiske og organiske subjekter. "Herdet" har herunder også bruk som en mer teknisk beskrivelse av materialer som har gjennomgått spesifikke fysiske prosesser, mest vanlig ved at man benytter oppvarming i kombinasjon med rask nedkjøling for å øke motstandsdyktighet/hardhet, men det kan også være tale om ulike kjemiske prosesser for å herde visse materialtyper ("kjemisk herding").

En hardfør person kan være en person som med gode gener allerede som utgangspunkt kan tåle store belastninger, eller han kan først ha gjennomgått en herdingsprosess og blitt herdet/hardfør gjennom sine forutgående erfaringer/opplevelser/trening.

Akel (N)

21.09.11 08:56, habo de
Ich denke, die deutsche Übersetzung "abgehärtet" passt nicht für beide Wortbedeutungen.

herdet - "gehärtet" (als physikalischer/chemischer Begriff)
hårdfør - "abgehärtet" (Eigenschaft von Person,Tier,Pflanze)

21.09.11 10:08
Das Eisbaden hat Peter abgehärtet: kann man da sagen "herdet"?

21.09.11 12:48
Ja, "isbadingen har herdet Peter", som altså beskriver en prosess og dens resultat.
Alternativet er å si at "isbadingen har gjort Peter hardfør".

Vi kan også si "isbadingen har gjort Peter herdet", men denne bruken av "herdet" klinger mindre naturlig i mine ører enn å bruke det første alternativet. Da er det bedre å si "Peter har blitt herdet av isbadingen".

Akel (N)

21.09.11 14:14
NB: Hårdfør - med å - er dansk (eller eventuelt riksmål) og ikke korrekt stavemåte i bokmål. Akel har rett når han bruker a - hardfør!

Vennlig hilsen Petter