19.10.05 15:56
Er det virkelig ikke mulig å oversette "unzumutbar" ?

19.10.05 16:54
zumutbar = rimelig å forvente
kanskje det hjelper videre

19.10.05 17:04
Kanskje at man kan uttrykke seg slik:
Det kan man ikke kreve. Eller: Det er urimelig.
I norsk ordbok finner man under urimelig: vanskelig, umedgjørlig, være vrang, ubeskjeden, fordringsfull, urimelig forlangende, uforholdmessig, urimelig svært løft.
Hjelper det? Kanskje noen har noe bedre?
Hilsen Claus fra Kr.sand

19.10.05 17:39, Lemmi
Se også Kunnskapsforlagets Blå ordbøker :
jmd. etw. zumuten = å kreve noe av noen; å forlange noe av noen
Zumutung= krav, urimelig forlangende

Som du ser er det ikke engang mulig å finne en entydig oversettelse for " zumuten " , slik at du må gå ut fra sammenengen, som Claus allerede skrev. Sett også " uuthholdbar " på listen.

Lemmi

19.10.05 17:41, Lemmi
... og stryk det med det samme igjen. Det må selvfølgelig hete " uutholdelig "

Lemmi