05.10.11 20:13, Cerebellum
Jeg sitter her med en av de kronglete formuleringene som noen tyskere elsker:
Ein Erst-Anwenderschulung Schulungstag in den Räumen von Xxxx wird für jeweils einen Mitarbeiter des Auftraggebers kostenfrei ausrichtet.

Jeg har prøvd å gjøre en noenlunde forståelig norsk oversettelse slik:
En kursdag med nybegynnerkurs vil alltid bli arrangert kostnadsfritt i Xxxxs lokaler for én av oppdragsgiverens ansatte.

Jeg føler ikke at dette er helt godt, men ser ikke hva jeg burde forbedre. Noen forslag?

05.10.11 21:00
Det ser veldig bra ut det, synes jeg. Dette kan imidlertid sies på flere måter, og en litt mer kompakt måte kan være f.eks.:

"Det vil alltid bli holdt et gratis en-dags nybegynnerkurs for én av oppdragsgiverens ansatte i Xxxxs lokaler."

Det kan imidlertid være et spørsmål om det ut fra konteksten er best å oversette jeweils med "alltid", eller om kanskje "i hvert tilfelle", "for hvert oppdrag" eller noe tilsvarende kan være litt bedre beskrivende.

Akel (N)

05.10.11 21:43, Cerebellum no
Takk skal du ha, Akel - setningen får et løft ved å snu den litt, ja. Jeg prøver ellers å være flink til å snu rundt på de passive formuleringene, men det hadde jeg jo ikke fått til her.

Og så skal jeg se litt på hva vi skal legge i jeweils, ja. Jeg undret meg litt over plasseringen i den tyske teksten, men det må vel gå i den retningen vi har brukt det her, skulle jeg tro?

05.10.11 22:10
*Ein Erst-Anwenderschulung Schulungstag in den Räumen von Xxxx wird für jeweils einen Mitarbeiter des Auftraggebers kostenlos.
Das kein deutsch
Das Lineal im Kopf
Deutsch = elegant
Amts Deutsch stirbt

05.10.11 22:25
Hadde også Donaudampfschiffahrtsgesellschaft en Erstanwenderschulungsschulungstag for sine Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitäne ?

Lemmi

05.10.11 22:44, Mestermann no
Kanskje de hadde en Erstanwenderschulungschulungstag for DonaudapmfschiffahrtsgesellschaftskapitänschülerInnen.

05.10.11 22:45
Den tyske setningen må være: "Ein Erst-Anwenderschulung Schulungstag in den Räumen von Xxxx wird für jeweils einen Mitarbeiter des Auftraggebers kostenfrei ausgerichtet. "

For å uttrykke "jeweils" (som er helt i orden og til og med vanlig), ville jeg sagt noe som
"Det vil alltid bli holdt et gratis en-dags nybegynnerkurs for én av hver oppdragsgiverens ansatte i Xxxxs lokaler."

Vet ikke om det er idiomatisk norsk, men poenget er at enhver oppdragsgiver har akkurat en ansatte som får kurset gratis. Det spørs imidlertid om "jeweils" trenges i den tyske setningen. Jeg some tysker ville heller ha sagt "Ein Erst-Anwenderschulung Schulungstag in den Räumen von Xxxx wird für jeweils einen Mitarbeiter eines Auftraggebers kostenfrei ausgerichtet." siden "der Auftraggeber" er bare en person i utgangspunkt, så fokus ved "der" ville nok ligge på en spesiell oppdragsgiver, noe som gjør at "jeweils" blir overflødig.

05.10.11 23:18
"... men poenget er at enhver oppdragsgiver har akkurat en ansatte som får kurset gratis".

Ja, og det kommer etter mitt syn greit nok frem i formuleringen "En kursdag med nybegynnerkurs vil alltid bli arrangert ... for én av oppdragsgiverens ansatte" som Cerebellum opprinnelig foreslo. Lest med mye vond vilje kan setningen muligens gi rom for en misforstått tolking, men kombinasjonen "en kursdag" og "for én av oppdragsgiverens ansatte" er etter mitt syn nokså klar. Dersom man bytter ut "alltid" med "for hvert tilfelle", "for hvert oppdrag" eller noe lignende som jeg foreslo i 21:00, etterlates ingen tvil.

Akel (N)

06.10.11 00:08, Geissler de
"Ein Erst-Anwenderschulung Schulungstag" er forresten heller ikke korrekt tysk (Lemmi og
Mestermann har sikkert fått dette med seg, siden de korrigerer særskrivingen i sine
innlegg), og det hadde forøvrig holdt med én "Schulung", slik at det blir "ein
Erstanwenderschulungstag".

Men hva kan man forvente i disse tider. I dag så jeg at læreren til datteren min, som går i
andre klasse, hadde gjort en kommafeil i lekseheften hennes.

06.10.11 01:25, Cerebellum no
Tusen takk til alle for det omfattende engasjementet! Akels tolkning og forslag ligger svært nær det jeg gjerne vil prøve å uttrykke, så dette skal nok bli bra.

Ellers fikk jeg, som bonus, en påminnelse om at jeg må se å begynne planlegging av tur med av de tradisjonsrike Donaudampfschiffahrtsgesellschäften. Det har jeg hatt lyst til i mange år....

06.10.11 01:29, Cerebellum no
Hmmm - har jeg fått inn et ubestemt arikkelfilter i tastaturet mitt? Det skulle da virkelig stå ...planlegging av en tur med et av de ...

06.10.11 15:51
Cerebellum: Pluralis av "Gesellschaft" er "Gesellschaften", uten Umlaut. Gjelder så vidt jeg vet alle substantiver med -aC i singular og -aCen i pluralis, hvor C er noen som helst gruppe av konsonanter.

06.10.11 16:38, Cerebellum no
Aha, takk for det! Jeg lærer forhåpentligvis, sakte, men sikkert.

06.10.11 18:21
(Cerebellum, ja "et" må være med, men du kan klare deg uten "en".)

Akel (N)