16.10.11 22:41
Stichwörter: Ein paar Tage (eller liknende)
Det er svært forvirrende for nordmenn når tyskere opererer meg "ein paar Tage" - som tydeligvis på ingen måte betyr "to dager", som tilsvarende uttrykk gjør på norsk (Et par dager = to dager).

Jeg har blitt lurt av dette to-tre ganger nå: Ein paar Tage kan tydeligvis bety nesten en måned. På norsk er "et par" = to. På tysk er det visst uendelig....

16.10.11 22:54, Mestermann no
Selv om et par sko nødvendigvis (og heldigvis) betyr to sko, og et parforhold betyr at to personer er sammen, er det
ikke helt riktig at et par i alle sammenhenger nødvendigvis betyr akkurat to.

Som på tysk (ein paar) og engelsk (a couple) bruker vi også på norsk i mange sammenhenger "et par" anslagsvis, for
å angi en omtrentlig, liten mengde.
"Han kommer om et par timer" kan bety noe mer eller noe mindre enn to timer, kanskje til og med tre.
"Prøveresultatene bør være klare om et par dager" angir at du iallfall bør regne med at det kan gå innpå en uke!
"I de siste par årene har vi sett store forandringer i bybildet" - i minst to år har vi sett dem.
"Nora tar en pose med makroner op af lommen og spiser et par" (Ibsen, Et Dukkehjem) - hun spiser noen få, men
ikke nødvendigvis to.
"Hun er et par og tjue år gammel" - i begynnelsen av tjueårene, ikke nødvendigvis 22.

16.10.11 22:58
Men tyskerne utsetter disse "par dagene" mer enn nordmenn og skandinaver. På norsk er et par = 2 (kanskje +/- en dag, men ikke mer)....

16.10.11 23:16
Spennende. Det visste ikke jeg, at det betyr (stortsett) "to" på norsk. Forskjellen, 22.41, kan du iallfall se ved skriftlig bruk: ein Paar Schuhe = to sko (ikke mer, ikke mindre). Ein paar Schuhe = flere sko (minst 4 (altså 2 par), men også flere er mulig). Men oftest er det "paar" på tysk og ikke "Paar", slik at du kan oversette det med "noen". For meg betyr "ein paar Stunden Tage" 3-5 (i relasjon til konteksten kanskje flere), som kanskje er tilsvarende "noen timer dager"...
Forresten: hadde du et spørsmål eller ville du bare uttrykke din frustrasjon over tyskernes tullete bruk av "paar" ;-)

17.10.11 00:46, Mestermann no
Ja, jeg er enig i at den tyske bruken av "ein paar" (og altså ikke "ein Paar", som bare kan bety to), ofte betegner et
høyere antall enn norsk "et par stykker", "et par timer" osv., som betyr "få", "et temmelig lite antall", gjerne ikke mer
enn 1 1/2-5.

Heldigvis er det vel ikke slik at den tyske nasjon er ute etter å lure resten av oss, men bare at de har en litt annen og
omfattende bruk av et uttrykk som er lett å oversette 1:1, siden de to ordene virker så tilforlatelig synonyme. Det er
sånne fenomener oversettere gjerne kaller "falsche Freunde".

Jeg synes 23:16s forslag til oversettelse, "noen", er veldig godt.
"Die Resultate werden binnen ein paar Wochen kommen" = resultatene vil komme i løpet av noen uker.

17.10.11 06:44
Hatten wir schon:
http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/19582
http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/9146

På norsk er "et par" = to. => lær språket ditt!

17.10.11 14:41, Mestermann no
På norsk betyr "et par" enten to, eller det betegner et lite antall. Lær å lese innenat!

17.10.11 15:21
Jeg er enig i at "et par" noen ganger litt mer løselig kan indikere en liten mengde, men vi er da nokså flinke til ofte å si " et par, tre stykker", når det er en slik litt mer upresis angivelse vi mener.

For min egen del vil jeg gjennomgående bli litt overrasket hvis "et par dager" viser seg å bety så mye som fire dager, - men det er jo enkelte steder/personer hvor forventningene om varigheten selv og om presisjonen i angivelse av varighet ikke er så spesielt høye ....

Akel (N)

17.10.11 17:48
Lær å lese innenat! -- Det burde du gjøre, Mestermann. 06:44 siterer det som står under 22:41 og 22:58 og gir uttrykk for at det ikke er riktig. Permalinkene går i samme retning.

17.10.11 21:09, Mestermann no
@ 17:48 - som etter tonen å dømme kan tenkes å være identisk med 06:44: Mer høflighet ville vært bra i
utgangspunktet, og for det andre fremgår det av diskusjonene under begge permalinker at "et par" kan bety både "to"
og "noen få", etter sammenhengen uttrykket blir brukt i.

Det samme står i ordbøkene, både i Norsk Ordbok, i Riksmålsordboken, i Bokmålsordboka og i Nynorskordboka.

18.10.11 06:38
De som ble sitert, særlig 22:41, hevder at "et par" bare betyr to og nøyaktig to og ikke noe annet. Det er ikke riktig. Du greier ikke å innrømme at du leser feil.

18.10.11 08:37, Geissler de
Om du ønsker ikke å bli misforstått, burde du kanskje lære hvordan man siterer.
Akkurat som Mestermann (og, tør jeg påstå, en del andre) oppfattet jeg innlegget fra 06:44
som et utsagn om at et par betyr det samme som to, fulgt av en oppfordring til alle dem
som ikke skjønte det om å lære språket sitt.

18.10.11 19:16
Det gjorde f. eks. ikke jeg, som er en annen enn den som skrev de forrige innleggene, Geissler. Men det er vel ingen i vits i å krangle om det der...

19.10.11 18:32, Rosha
Hei!
Unnskyld for evt. feil grammatik og skrivemåte i forkant.
I tysk språk har vi to forskjellige "paar".
Paar med stor "P" betyr 2 f.eks. ein Paar Schuhe = to sko (venstre og høyre av det samme sort).
Men " ein paar Schuh" betyr noen sko, altså flere sko, ikke bare to stykker som tilhører sammen.
Ved tid snakker man aldri om 2 dager det er alltid flere dager.

Hilsen
Rosha