21.10.05 08:12
Hei alle sammen,
som jeg skrev holder jeg på med Njåls saga. Der er det brukt begrepet "atgeir". Slik er det beskrevet i ei bok fra Damm & Søn. Bare til informasjon etter det oversetteren sier til det: "atgeir" er brukt fordi det klinger norrønt ment er en hellebard.
Har en riktig god fredag alle sammen fra Claus i Kr.sand

21.10.05 13:19
Ein atgeir er eit kort spyd, i all hovudask brukt til å stikke med i kamp.

21.10.05 17:26
Tja, da er oversettelsen i boka gal, eller bilde stemmer ikke. Den islandske oversetteren oversatt íkke atgeir. På bilde i boka ser man ei hellebard. Jeg har spurt den islandske oversetteren, og han oversatt atgeir med hellebard til norsk. Jeg har ingen islands - tysk eller islands - norsk ordbok. Det er et problem for meg. Er det spyd eller er det hellebard?
Vennligst si meg hva som er korrekt, hva ville dere har gjort? Fulgt bilde i boka eller oversat korrekt teksten? Det er ei beskrivelse av våpens bilde. Om det er korrekt er det enda vanskeligere, fordi i beskrivelsen heter det: Atgeiren til Gunnar besto av øks og spyd, som ble brukt til å hogge og stikke med. Om det er eit kort spyd ville ikke det stemme heller.
Hilsen Claus fra Kr.sand

21.10.05 19:37, Lemmi
I en tysk - islandsk ordbok ( kilde : www.mediaevum.de )fant jeg følgende oversettelse for " atgeir ":
eine Art Speer = at-gei-r-r
Ikke særlig tilfredsstillende , men kanskje betyr det at dette våpenet ikke lignet helt på de stikk - og kastevåpnene som ellers ble galt " spyd "

Lemmi

22.10.05 13:15
Hei Lemmi,
jeg har en gammel studievenn på radio Reykjavik og har send ham spørsmålene via e-post. Har også snakket med en halv Islænding på Dovre i dag. Han kunne si meg at en "atgeir" er en slags "Speer" men en kort spydspiss. "Geir" på islands betyr spyd. "At" betyr kort, rett oversatt "kort spyd". På bilde i boka ser man ei hellebard betgenelsen er likt på norsk og på tysk. Siden det er ei bok for barn og unge er det vel bedre å bruke det korrekte betegnelse på våpen, enn noe som ingen i Tyskland skjønner hva det kan være. Når jeg er ferdig tar jeg kontakt med forlaget igjen å vil gjøre mer oppmerksomt på en del merkeligheter i oversettelsen. Som skrevet har jeg ikke det islandske originale men den norske oversettelsen. Det er jo aldri optimal, men jeg må bruke den.
Svartlyng er enda ikke noen som kan forklare. Vi få se hvordan det løses.
Hilsen Claus i Kr.sand

22.10.05 19:35, Lemmi
Hei Claus,
javel, en atgeirr er altså et spyd med et kort skjefte, altså " Spieß " på tysk og ikke " Speer " eller " Lanze ". Problemet er at både " Speer " og " Spieß " betyr " spyd " på norsk. Sa du at ordet hører til en figur i en ungdomsbok ? Hvordan blir det hvis du skriver litt mer enn hva som står i originalen ( Du kjenner den gamle oversettervitsen: Dette er Goethe sin Faust. Oversatt og forbedret av... )? Du kunne f. eks. skrive : " Vikingens korte spyd. Dette våpenet ble brukt til... "

Lemmi

22.10.05 19:41, Lemmi
Glem dette med skjeftet. Du skrev jo at det var spissen som var kort. Likevel synes jeg at atgeirr høres ut som " Spieß "

Lemmi

22.10.05 20:56
Hei Lemmi,
Boka heter Njål sage har ISBN 82-04-10788-9 er utkomet i år hos N. W. Damm & Søn AS inkjøpt av Norsk kulturråd. Det er en liten bok men akkurat brukbart til det jeg skal bruke det. Jeg kjører bus som guide om sommeren. Da er det ikke så moro for "unge folk" å sitte å lytte om ting man ser fra bussen. Jeg har alltid noen barne og ungdomsbøker med meg. Hvert år kommer noen nye til. Den mest likte er fremdeles Julius boka. I år kom det Pix til, du har kanskje hørt om den lille boka som forteller om troll og gamle guder og Munch museum osv.? Virkelig flott. Mange synes at boka er flott selv voksne likte boka. Ikke alle nasjonaliteter er likt tyskere. De liker sagaer og historier. Vi kan fortelle en del på Sørlandet. Fra Kråka over Terje Vigen, om Peder Bjørnson osv. Neste år vil jeg har med meg sagaen om Njål men den må oversettes slik at ungene kan skjønne den. Det er jobben. Derfor mange takk for hjelpen jeg kan få i denn sammenheng. Jeg vil fremdeles har en del jobb igjen, men det er ikke første boka.
Riktig god kveld fra Claus i slumsevær i Kr.sand

22.10.05 22:47
"Atgeir" er også eit ikkje heilt uvanleg mannsnamn på norsk. Ta eit Google-søk på norske nettsider, og du vil sjå det tydeleg.