23.10.11 18:35, aley
Stichwörter: Schaubild
Hei alle!

Eg leitar etter "Schaubild" på norsk (bm og nn). Nokon som kan hjelpa?

Helsing,
Aley

23.10.11 19:40, Mestermann no
Diagram, grafisk fremstilling/framstilling.

24.10.11 08:41
Auch skisse ( Skizze )
Oddy