25.10.11 15:18
Stichwörter: darum herum
Hei, jeg prøver å skrive: Når du leser avis [kommst du nicht darum herum] å lese om dette.

Så på tysk er det: wenn du Zeitung liest, kommst du nicht darum herum darueber zu lesen.
Takk takk

25.10.11 15:47
kan du ikke unngå ...

25.10.11 18:39, Mestermann no
Darum herum: Utenom od. forbi. Når du leser avisen, kommer du ikke utenom/forbi å lese om dette.
Man würde es aber eher wie 15:47 ausdrücken: Når du leser avisen, kan du ikke unngå å lese om dette.