31.10.11 10:52
Stichwörter: allerhöchste Zeit
Hei,

hvordan kan jeg si: "es ist allerhöchste zeit, etwas zu machen..."
"det er på tide, å gjøre noe..."
jeg mangler noen ord som utrykker tidsaspekten...

takk for hjelpen!

jens

31.10.11 11:02
nå kommer jeg på noe selv.
fungerer:
"det er i høyeste grad på tide..."?

31.10.11 11:20
Du kannst schreiben: "Det er på høy tid..."

31.10.11 11:26
danke!