14.12.11 12:09
Hva betyr "anteilig" på norsk? For eksempel: die JAnuar-Miete muss anteilig bezahlt werden

14.12.11 13:57, Mestermann no
Pro rata.

14.12.11 15:13
Takk, Mestermann :)