14.12.11 22:58
Stichwörter: klage, klagen, leiden, lide
finns det egentlig et tilsvarende (ironisk) ordtak paa norsk: "Lerne klagen, ohne zu leiden..."? - naa ja, opprinnelig var det nok omvendt. Paa forhaand takk!

15.12.11 09:07
Å lide i det stille ( ? )
Oddy

15.12.11 15:12, VG_V0 de
Nei, Oddy, betydningen her er heller motsatt:
Du klager høylytt selv om du egentlig ikke lider - det kan jo hende at du blir hørt likevel og får noe du ellers ikke ville fått...
ordrett oversatt blir det nok: "Læar å klage uten å lide" - men om dette blir forstått på den "rette" måten i Norge? Oddys svar tyder på det motsatte ;-).
Vo

15.12.11 15:28
Ok. Leiden im Stillen ist das entgegengesetzte, jawohl.
" Klag uansett."
Oddy

15.12.11 15:28
Nei, jeg kan ikke se at vi har noe tilsvarende norsk uttrykk.

Akel (N)

15.12.11 19:05
i utgangspunktet heter det jo "Lerne leiden ohne zu klagen", men forleden overvärte jeg en samtale mellom to gamle damer i bussen, hvorav den ene nettopp sa gravalvorlig "Lerne klagen ohne zu leiden..." - jeg gledet meg saa jeg begynte närmest at sprute, kan du tro. Og damene gledet seg med meg. Göy.