18.12.11 09:17
Hei Hei til sammen,
ich habe da mal 'ne Frage:
Wie erkenne ich im Norsk welcher Artikel bei welchen Wort zu stehen hat?
Es heißt ja z.B.:
En kopp (männlich) der Tasse (im deutschen heißt es "die Tasse")
En bil der Auto
En sykkel der Fahrrad
Ei / en flaske (weiblich) die Flasche
Et glass (sächlich) das Glas
Für die Hilfe möchte ich mich jetzt schon ganz herzlich bedanken
god klem fra Nürnberg

18.12.11 10:45
Hier findest du Hinweise:

http://www.heinzelnisse.info/no/wiki/Genus

Ansonsten hilft nur, das Geschlecht mitzulernen.

18.12.11 13:27
"ei" er sjelden brukt i skriftlig bokmål. I tradisjonsbasert/"moderat" bokmål er også a-endelse lite brukt.

Du bør altså konsentrere deg om å lære intetkjønnsordene ("et" og endelsen "-et") og eller primært bruke "en" og endelsen "-en". Det blir sjelden feil.

18.12.11 13:59
Tusen Takk,
das hilft mir doch schon mal ein ganzes Stück weiter!!!
Takk skal du ha
hilsen og god jul

19.12.11 16:45
13:27 "ei" er sjelden brukt i skriftlig bokmål."

Det var en dristig påstand.

19.12.11 17:44
"Ei" er absolutt til stede i skriftlig bokmål - og særlig i de folkerike områdene på
Austlandet. I Bergen by (ikke omlandet) brukes likevel stort sett to kjønn - etter
dansk mønster. Men prøv å snakke om "hønen" eller "jenten" til folk fra Oslo, og du vil
møte mange hevede øyebryn...

19.12.11 18:51
"ei" er til stede, men i moderat bokmål brukes det ikke. Det blir derfor aldri feil ikke å bruke "ei".

Når det gjelder endelsen -a, er det kun et meget lite antall ord hvor endel vil reagere på at det ikke brukes -a.

Det blir langt færre feil hvis du primært konsentrerer deg om å lære intetkjønnsordene og eller bruker en/-en.

19.12.11 20:53
Det er faktisk slik at mange av oss vil kunne si "jenta", men ikke "ei jente", (altså "en jente, jenta".

19.12.11 21:41
Her bommer man på begrepene "moderat" og "konservativ": I norsk kan det hende at en del velger å bruke tokjønnsformer i bokmål, men det er helst i Bergen (indre) by - og det er absolutt konservativt, ikke moderat i norsk språkforståelse. Her er det mulig at begrepsbruken og semantikken forvirrer. Bøyingsformer som "jenten", "hønen", "vaskefillen", "horen" osv... Det høres fullstendig latterlig ut i Oslo.

19.12.11 21:52
Og jenta, høna, vaskefilla, hora høres like latterlig ut i Bergen. Hva gjør vi nå?

19.12.11 21:57
"Jenten" er flertallsord for "jentene" på indre østlandet (Øvre Romerike, Toten, Hedmark og Odalen). Det er en grunn til at Bergen fortsatt er alene om denne bøyingsformen.

19.12.11 22:08
Hva gjør vi nå 21:52?: Vi må vel kanskje innse at bergensere ikke kan gi denne type språkråd til andre enn til dem som ønsker å bosette seg i Bergen sentrum - ellers er faktisk språkrådet ditt svært lite riktig. Flertallsbøying av "jenten", "damen" osv er i enkelte områder ikke lett forståelig. I størstedelen av Norge (Også i Trøndelag og i Nord-Norge) kan det misforstås i retning av flertallsbøying - for det er nettopp slik det blir uttalt nettopp der. Jeg tror at majoriteten av de som skal lære seg norsk vil ha stor glede av å skille mellom hunkjønn og hankjønnsord, selv om det ikke gjøres i sentrum av Norges nest største by.