20.12.11 22:02
Stichwörter: Prämisse, Prämissen, premisse, premisser
Hva er falske premisser på tysk?

Som i: Alt har vært bygget på falske premisser.

21.12.11 02:24, Ulrike Wälder de
Falsche Voraussetzungen.

21.12.11 02:40, Ulrike Wälder de
Also: Alles war auf falschen Voraussetzungen aufgebaut.

21.12.11 02:49, Mestermann no
Som vi da kan oversette tilbake til norsk igjen: Falske forutsetninger.
Forutsetning er et mer selvforklarende ord på norsk enn det latinske premiss.

21.12.11 16:16
- og da forutsetter du, Mestermann, at "premiss" og "forutsetning" alltid uttrykker det samme?

Akel (N)

21.12.11 18:18, Mestermann no
I vanlig språkbruk: Ja, for det aller meste.
Norsk Synonymordbok, Bokmålsordboka, Riksmålsordboken, Norsk Fremmedordbok, Nynorsk Rettskrivingsordbok, Stor
Norsk Ordbok har alle "forutsetning" som første forklaring av "premiss". Videre "grunn", "grunnlag", "forutsatt
betingelse" (juridisk).

21.12.11 19:29
Ja, du må nok ta noen reservasjoner.
Premiss brukes jo i noen sammenhenger hvor en ikke kan erstatte med "forutsetning", f.eks. premissleverandør, domspremisser mv.

Men i sammenhengen "på falske premisser" bør det vel stort sett gå greit.

Akel (N)

21.12.11 19:41
Übrigens gibt es die "Prämisse" auch auf Deutsch.

21.12.11 20:02
- men forøvrig ville jeg vel kanskje si at når en bytter ut "premisser" med "forutsetninger" i "falske premisser", så klinger det en tanke bedre også å bytte ut "falske" med "uriktige" eller "sviktende".
I jussen brukes også mye "bristende forutsetninger".

Akel (N)