30.12.11 21:11, Jørg
Jeg har ikke funnet ordet „hårdhet“ i ordboka og lurer på det. Er denne begrepen foreldet resp. ikke vanlig?
Takk for svaret.

30.12.11 22:10
Det heter hardhet.

30.12.11 22:45, Mestermann no
Det heter begge deler, men hard, hardhet er hovedform, mens "hård", "hårdhet" er klammeformer. De er delvis
foreldet, men du vil finne dem brukt i noe eldre litteratur, blant godt voksne mennesker i en del sosiale lag i Oslo og
Bergen, samt i noen faste uttrykk og navn: Med hård hånd. Harald Hårdrådes plass. Hårde tider har vi døyet.

30.12.11 23:01, Jørg li
Fin! Tusen takk!