06.01.12 07:05
Stichwörter: kred, kreditt
Hva betyr dette på tysk? 'dette blir nok bra og du skal ha mye kred'

Tusen hjertelig,
Mikka

06.01.12 11:17
kred = kreditt (engl. credit, Verdienst, Anerkennung)

06.01.12 11:50
"Kred" betyr nok her ikke kreditt, men annerkjennelse. Kreditt har nesten eksklusivt konnotasjoner til penger på norsk, mens "kred" eller "kreds" brukes som slang for at noen fortjener annerkjennelse eller påskjønnelse for godt utført arbeid.

06.01.12 15:00
Forklaringen som 11:47 gir, sier jo det samme. Det kommer fra engelsk credit i betydning Anerkennung/anerkjennelse.

06.01.12 20:45
@15:00: Nei, 11:47 sier at "kred = kreditt", men det er feil fordi kred = "cred(ibility)" og altså like feil som at du sider at det kommer fra "credit".

Hvis man forøvrig bruker "å ha kreditt" utenfor rent pengemessige forhold på norsk, så betyr det at man har noe til gode på en eller annen imaginær konto hos noen andre (f.eks. en tabbekvote).

Akel (N)
(som ikke var 11:50)

06.01.12 22:35
Akel, det du sier er reinspikka tull. Det har ikke noe med credibility å gjøre, det kommer fra kred = cred(it), credit i betydning anerkjennelse. Det er 11:17 og 11:50 enige om. Forøvrig er utrykk som "det skal du ha kreditt for" / "all kreditt til" eller det samme med kred istedenfor kreditt, direkte oversatt fra engelsk, på vei inn i språket.

07.01.12 01:48, Mestermann no
Jeg må nok si meg enig med Akel i at opphavet er "credibility" og ikke "credit".

The Oxford Dictionary of English:
cred
→ noun, informal term for street credibility.

Stor Engelsk-Norsk Ordbok:
cred subst. /kred/
(hverdagslig, forkortelse for street credibility) respekt blant byungdom

Bruken av "kred" på norsk kan nok sies å ha fått en utvidet betydning som 22:35 skriver: "Jeg vil gi deg kred (kreditt,
anerkjennelse) for innlegget ditt", men slik brukes det ikke på engelsk, heller ikke i slang. Man kan si "I'll give you
credit for that", "give credit where it's due", men ikke "I'll give you cred for that" eller "give cred where it's due"; det
gir ikke mening. "A tattoo gives you cred" er derimot mulig å si, men da er det igjen "credibility" og ikke "credit" som
er ment.

Så det Akel sier er nok ikke "reinspikka tull"...

07.01.12 16:00
Hvis du hadde giddet å google "cred", Mestermann, så hadde du funnet ut av at "cred" brukes, f. eks. "street cred", "give cred". Slang hadde ikke vært slang om det ikke hadde vært ukjent til noen folk. Og så er det til og med språk, så det må jo være lov at det forandrer seg. I utgangspunktet var opphavet imidlertid nok "credibility", men men.

07.01.12 19:04, Mestermann no
Jeg har giddet å google, i tillegg til å ha giddet å slå opp i ordbøker før jeg skrev innlegget. Om du gjør et trunkert
google-søk for "give cred for that" får du bare 213 treff, og det er ikke særlig mye for et så stort språk som engelsk -
Google foreslår samtidig å endre søket til "give credit for that", som gir over 2,1 millioner treff. Om du forenkler søket
til bare "give cred for" får du heller ikke mer enn 11.600 treff (i motsetning til 49.000.000 treff for "give credit for"), og
det søket er upresist, fordi setningselementet "give cred for" kan brukes i både den ene og den andre betydningen.

Det betyr selvsagt ikke at du ikke har rett når du fastslår at språk forandrer seg. De fleste her i forumet har nok fått
med seg det. :-)

07.01.12 23:50
Ja, er det noen som er klar over at språket endrer seg, så er det oss gamliser.
(Vi har faktisk levd så lenge at vi til og med husker hvor uttrykkene kommer fra...)

Akel (N)