06.01.12 10:05
I dag er det 200 år siden husmannssønnen og bokmålets far, Knud Knudsen, ble født. Han reformerte skriftspråket og skolesystemet her i landet.

06.01.12 11:14
Det skal vi feire, men i Heinzelnissen tar vi oss også av spørsmål om nynorsk!

06.01.12 14:17
Ja,selvfølgelig tar Heinzelnisse seg av nynorsk også. Men Knud Knudsen er vel gromgutten her lell.