08.01.12 13:39
Hei, kann man auf Norwegisch "zu jemandes Belustigung beitragen"? Vielleicht vor allem in der Bedeutung von Selbstironie bzw. Schadenfreude? Weiß da jemand was? Danke!

08.01.12 20:47
Jeg er ikke helt sikker på om det er noen tyske nyanser som går meg litt forbi her, men jeg synes det høres ut som at "å more noen" kanskje er det du spør etter.

Akel (N)

08.01.12 20:54
Ja, kanskje er det det. Takk, Akel. Så jeg "morer en" ved å gjøre noe feil f.eks., slik at de andre kan "more seg over meg" og kan ha litt skadefryd, ikke sant?

08.01.12 22:07
Ja, nettopp. De morer seg over dine tabber. Det morer dem at du gjør feil.

Akel (N)

08.01.12 22:12
- og du morer dem ved å begå tabber.

Akel (N)

09.01.12 02:06, Mestermann no
Det er ikke noe å føye til Akels svar, annet enn at kanskje den litt ironisk-høytidelige formen som uttrykket har på tysk,
går tapt. Hvis man skulle valgt en tilsvarende, litt oppstyltet måte å uttrykke det på på norsk, kunne man kanskje sagt:
"Ved å velte karaffelen, bidro jeg til aftenunderholdningen." Men det er altså ikke den vanlige måten å si det på.

09.01.12 02:27
Ja ved en slik stilistisk form som Mesterman indikerer, kan en også bruke uttrykket:
"å bidra til (den allmenne) muntrasjonen".

Akel (N)

09.01.12 06:55
Også kan vi si at vi "gjør <noe morsomtdumtrart> til allmenn forlystelse" - og da er vi vel kommet så nær OPs opprinnelige uttrykk som mulig.

Akel (N)

09.01.12 09:41
Tusen takk for deres svar! Da har jeg nå mye å velge gjennom, takk.