09.01.12 08:56
God morgen!
Hvilken preposisjon brukes i norsk når jeg vil si: Die Geschichte des Sports durch 500 Jahre hindurch? -- "i", dvs. "...historien i 500 år"? Oder doch "gjennom"?

09.01.12 11:25
gjennom 500 år

Hilsen (DE)

09.01.12 15:24
takk!