20.01.12 11:29, Riikkee
Wie übersetzt man denn "Praktikum"? Es gibt schon einige Beiträge dazu, aber irgendwie hat mir keiner so richtig geholfen. Ich habe schon "praktikum", "praksisperiode", "internship" gelesen. Wenn ich ein mehrwöchiges Praktikum in einer Tierklinik machen möchte, was sage ich denn dann? Jeg gjør en praktikum?
Danke schonmal!

20.01.12 11:37
Ha praksis.

20.01.12 15:37
("Praktikum" kan på norsk betegne en type eksamensoppgave der man ikke skal foreta en rent teoretisk redegjørelse av noe av lærebokstoffet, men der kunnskapen derimot skal anvendes til å løse et nærmere beskrevet mer praktisk problem.

Alternativt kan det betegne en del av et studium (eller en form for studium) hvor det ikke undervises teori, men derimot undervises hvordan man opptrer i praksis.)

Akel (N)

20.01.12 16:58, Mestermann no
Ja, aber man sagt meistens: "Ha praksis." "Jeg har praksis på en dyreklinikk".

20.01.12 19:14
Ja, jeg er helt enig i det, og mente ikke å avvike fra det som først ble sagt, men derimot gi en sideordnet forklaring på det norske "praktikum" som OP tydeligvis hadde støtt på.

Har man praksis et sted (fortrinnsvis ikke i den egne undervisningsinstitusjonen), så tenker jeg ikke på det primært som et strukturert undervisningsopplegg, men mer som et mer eller mindre strukturert erfaringsarbeide under veiledning. Det skiller seg etter mitt syn fra et praktikumsstudium, som grunnleggende er et strukturert undervisningsopplegg hovedsaklig innenfor rammen av undervisningsinstitusjonen selv, men hvor det ikke er basal fagteoretisk tilegnelse som er hovedaktivitet, men innsikt i praktisk anvendelse som står på timeplanen.

Akel (N)