22.01.12 00:44
Finnes det noe sted på nettet noen oversikter med regler for tysk setningsbygging, dvs. rekkefølgen på elementene i en setning?

22.01.12 01:35, Mestermann no
Ja, for eksempel på Wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Tysk#Setningsbygning

Hvis du er i ferd med å lære tysk, ville jeg jo anbefale deg å anskaffe en norsk lærebok i tysk grammatikk og syntaks.

22.01.12 11:21
Denne siden fra Kragerø VGS er også ganske interessant: http://www.kragero.vgs.no/analyse.html