28.01.12 11:02
Hvordan oversettes uttrykket "Eine positive Bilanz ziehen"? Takk

28.01.12 23:54
Lurer på om det kan gjøres enklere enn dette?:
Gjøre opp status med positivt fortegn.