09.02.12 09:47
Hi! Jeg lurer på hva "hospitieren" er på norsk. "Å observere"? Eller finnes det et bedre ord for det?

09.02.12 09:59
å hospitere :)