15.02.12 18:22, moonie
Stichwörter: Bewährungshelfer, tilsynsfører
Gibt es ein norwegische Äquivalent zum deutschen "Bewährungshelfer"?

Stikkord på norsk, "kriminalomsorg i frihet", hvordan betegnes sosialarbeideren som følger opp straffedømte som soner
en betinget dom, eller som er i prøvetiden?

Tusen takk!

15.02.12 18:31, moonie de
Tja, skype var raskere enn det fantastiske forumet denne ene gangen, det heter visst TILSYNSFØRER, ble nettopp tipset
om det! ;)