21.02.12 08:18, habo
Stichwörter: Spindeltreppe, Wendeltreppe
Hei,
"Wendeltreppe" oversettes "vindeltrapp".
Men tyske fagfolk legger forskjell på "Wendeltreppe" og "Spindeltreppe".
"Wendeltreppe" har en åpen "øye", mens "Spindeltreppe" har en stang i midten hvor trinnene er fastet i. "Spindel" oversettes "snelle", men "snelletrapp"....finnes det?

21.02.12 11:54, calarsen no
spiraltrapp, kanskje?

21.02.12 17:48, Mestermann no
Dette er nok to begrep som de fleste ikke-fagfolk har problemer med å holde fra hverandre. På norsk betegner en
vindeltrapp (nyere også betegnelsen spiraltrapp) en trapp som snor seg rundt og er festet i en kjerne eller midtstilt
stang.

En trapp som snor seg, uten fast kjerne, og som hovedsakelig bæres av ytterveggene og/eller en underliggende,
svinget vange, betegnes egentlig svingtrapp. Mange ikke-håndverkere vil nok kalle også en slik trapp for en
vindeltrapp. Men svingtrapp er altså den teknisk riktige betegnelsen, om jeg har forstått det riktig.

22.02.12 08:39, habo de
Tusen takk, Mestermann

22.02.12 08:48, habo de
Da er det altså:
Wendeltreppe - svingtrapp
Spindeltreppe - vindeltrapp