23.02.12 15:20
Stichwörter: halvhjertet, hverken fugl eller fisk, nichts Halbes und nichts Ganzes
Hei. Gibt es einen Norwegischen Ausdruck für: (Das ist) Nichts Halbes und nichts Ganzes.
Danke!

23.02.12 15:24, isar01 no
Hei, jeg ville bruke "verken helt eller halvt"

/Stig

23.02.12 15:27
Aldri hørt det uttrykket i den tyske betydningen.
Kanskje: hverken fugl eller fisk

23.02.12 18:05, Mestermann no
Det er hverken fugl eller fisk ist gut, eine andere Möglichkeit: Det er liksom hverken det ene eller det andre.

23.02.12 20:06
Nein, nicht so ganz, Mestermann:

"Hverken fugl eller fisk" ist die norwegische Entsprechung zu "weder Fisch noch Fleisch" (bzw. zur schweizerischen
Redewendung "weder Fisch noch Vogel"). Das ist aber nicht deckungsgleich mit "nichts Halbes und nichts Ganzes".
Wenn etwas/eine Sache "nichts Halbes und nichts Ganzes" ist, dann ist diese Sache zwar nicht in allen Punkten schlecht,
sie ist aber auch nicht eindeutig gut bzw. im schlimmsten Fall so fehlerhaft/unvollständig/unausgegoren, daß man nichts
Rechtes mit ihr anfangen kann.

Vielleicht gibt es ja eine norwegische Redensart, die diese Bedeutung genauer trifft.

Herzliche Grüße
Birgit

23.02.12 21:35, Geissler de
Birgit, ich erlaube mir, Deine Definition von "nichts Halbes und nichts Ganzes" auf "weder
Fisch noch Fleisch" anzuwenden:

Wenn etwas/eine Sache "weder Fisch noch Fleisch" ist, dann ist diese Sache zwar nicht in
allen Punkten schlecht,
sie ist aber auch nicht eindeutig gut bzw. im schlimmsten Fall so
fehlerhaftunvollständigunausgegoren, daß man nichts
Rechtes mit ihr anfangen kann.

Funktioniert m. E einwandfrei.

23.02.12 23:31
Jeg tenkte først på de samme to uttrykkene som Mestermann peker på, (men "liksom", da, Mestermann, ...), men begynte å lure på om det tyske uttrykket muligens kunne ha et noe mer kvantitativt element i seg, (fremfor å beskrive en mer kvalitativ ubestemmelighet), i den forstand at man ikke er helt i mål med noe uten at det må sies å være åpenbart vesentlige mangler - og da hadde jeg litt problemer (utover "ikke helt i mål").

(Forøvrig kom jeg helt en passent til å tenke på folkeeventyret om kongen som ga utfordringen om hun som skulle komme "ikke gående, ikke ridende, ikke naken, ikke kledd, ikke sulten, men ikke mett").

Akel (N)

23.02.12 23:59, Mestermann no
Jeg ville nok si, som Geissler, at "hverken fugl eller fisk" kan ha den betydningen som Birgit etterlyser, litt etter
hvilken sammenheng uttrykket blir satt inn i:

Departementet fremsatte et kompromissforslag - som det er vanlig for slike forslag, var det hverken fugl eller fisk.
Hadde en av dagens stortingskomiteer skullet skrive Grunnloven, ville den hverken blitt fugl eller fisk.
Mange bedrifter utgir blader som hverken er fugl eller fisk.
Sommerværet i Norge er ofte hverken fugl eller fisk.
Vedtaket er så velmenende i alle retninger at det hverken blir fugl eller fisk.

24.02.12 00:47
Alle de sammenhengene du omtaler der, Mestermann, tenker jeg har en primær kvalitativ/direksjonal karakter - det går i flere retninger på en gang. Men jeg kan være noe enig i at de også på andre måter kan brukes for å beskrive noe som ikke er helt fullbrakt.

Det mer rendyrkede kvantitative aspektet har det slått meg kan kanskje best beskrives ved å si at noe er halvhjertet: Resultatet ble nokså halvhjertet. Det var et halvhjertet forsøk.

"Halvhjertet" beskriver naturligvis i utgangspunktet (den nokså manglende) motivasjonen hos en som gjør ett eller annet. Men etter min oppfatning kan det også fungere i en noe overført betydning som en beskrivelse av resultatet av en slik innsats, slik som i den første av de to setningene over.

Akel (N)

24.02.12 23:38
Tusen takk for alle deres svar! Fugl eller fisk passer bra for meg, men gode inspill også ellers. :)