23.02.12 18:58
Kan man oversette drive på med noe med "etwas treiben"?
F.eks dans, surfing, kreativ hobby osv..

23.02.12 19:13, VG_V0 de
Nei, det fungerer dårlig. Du kan gjerne spørre "Was treibst Du?" for "Hva holder du på med?" men "treiben" sammen med slike aktiviteter som du nevner brukes ikke på tysk. Bare si det rett ut: Ich tanze, surfe, klettere, ... (gerne).
Vo

23.02.12 21:53
Takk :-)