28.02.12 07:39
I dødsannonser står det ofte ”øvrige familie”. Er det korrekt? Adjektivet skal vanligvis bare ha endelse –e i flertall. Hvorfor skriver man med endelsen – e her? Er ”øvrig familie” ukorrekt språkbruk på bokmål?

Har sett at man bruker ”slekta elles” og ”dei andre i slekta” på nynorsk. Kan man også si ”øvrige familie” eller ”øvrig familie” på nynorsk”?

28.02.12 08:50
Til barn og øvrig familie.
Til barna og den øvrige familie ( øvrige i bestemt form )
Oddy

28.02.12 17:41, Mestermann no
I dødsannonser og andre personaliaannonser undertegnes ganske riktig ofte med "øvrige familie", og ikke med "øvrig
familie". Det er nok å enten forstå som en avkortning av tidligere tiders formulering, "den øvrige familie", eller det er
et stilistisk grep som tilkjennegir at familien står som et flertall (på linje med "øvrige venner"), og ikke en bloc. Det
klinger mer personlig, som fra hver og en i familen, fra alle (øvrige) familiemedlemmer.

28.02.12 17:48, Mestermann no
Hvordan praksis er på nynorsk, vet jeg ikke, for "mine dør i Aftenposten", for å parafrasere en berømt, norsk humorist
(Fredrik Stabel). :-)

Men det ser jo ut til at man også på nynorsk med "dei andre i slekta" nettopp understreker gruppen, "dei".