02.03.12 17:31
Kva heiter: "han overlevde krigen" på tysk? Kva kasus skal krigen stå i?

02.03.12 18:04, Geissler de
"Krigen" må stå i akkusativ her, dvs. "den Krieg". Hele setningen blir da "Er überlebte den
Krieg".