14.03.12 13:01
was wære die norwegische Entsprechung fuer "mutwillig"? Danke im Voraus!

14.03.12 13:13
motvillig!

14.03.12 14:05
sikker på det? "Motvillig" svarer mer til "widerwillig" etter min mening, mer "mot min vilje" - eller finnes det noe som "modvillig" med "D"? Når et barn fx legger et værelse øde av overmod så ville det passe til betydningen av "mutwillig", "mutwillige Zerstørung"...

14.03.12 15:10
med vilje

14.03.12 22:36
overlagt

Lemmi

15.03.12 00:03
Forsettlig (= med viten og vilje) er vel i det minste bedre enn "overlagt" som betyr at noe er planlagt (man har gjort overlegninger), men det ligger vel ikke "mutwillig".

Mutwillig kan vel inneholde en grad av ond hensikt, så hva med
- med skadefryd
- i skadehensikt

Er "mutwillig" helt entydig på tysk, eller kan det ha litt forskjellige nyanser?
Hvilken kontekst er det brukt i her?

Akel (N)

15.03.12 04:32, Mestermann no
Mutwillig betyr ikke motvillig, men med forsett, med overlegg, med hensikt, for å provosere.
Motvillig betyr widerwillig, widerstrebend, sehr ungern.

Et typisk eksempel på det oversetterne kaller "falske venner", altså ord som ligner hverandre til forveksling, men som
betyr helt forskjellige ting, som det svenske "rolig" (morsomt) og det norske "rolig" (fredelig, stille).

15.03.12 10:13
eller artig (bm) og artig (svensk)

15.03.12 12:36
Jeg synes "med vilje" (15:10) brukes ganske ofte i norske tekster.
I sammenhengene jeg leste det var det en kort og treffende oversettelse av "mutwillig"s betydning.
(Det finnes forresten ikke noe særlige nyanser i denne tyske ordet.)

Hilsen, habo

15.03.12 13:45
Ja, "med vilje" (willentlich) passt hier am besten, finde ich auch.

15.03.12 14:47
@habo

...(Det finnes forresten ikke noe særlige nyanser i denne tyske ordet.)

Sorry habo, das sehe ich - mal wieder - ein bißchen anders. Wahrscheinlich wird sich kein besserer Ausdruck als "med vilje" oder "forsettlig" finden, und sehr oft werden "absichtlich"/"willentlich" und "vorsätzlich" auch als Synonyme von "mutwillig" genannt. Aber im Begriff "mutwillig" schwingen sehr wohl noch andere Bedeutungen mit:

Bei mutwilligen Handlungen ist oft, wie Akel zu Recht erwähnt, ein nicht geringes Maß an Boshaftigkeit, Böswilligkeit oder Willkür im Spiel. Deshalb kann man "mutwillig" in einigen Fällen vielleicht sogar mit "ondsinnet" übersetzen. (???)

Manchmal geht die Bedeutung eher in Richtung "leichtfertig" ("sich mutwillig eine gute Verdienstgelegenheit verscherzen").

Schließlich wird "mutwillig" in Gesetzestexten hin und wieder synonym zu "ohne Rechtsschutzbedürfnis" bzw. "rechtsmißbräuchlich" verwandt. So lautet etwa § 114 Satz 1 ZPO (Zivilprozeßordnung, Tvisteloven): Eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

LG
Birgit

15.03.12 14:47
Når jeg spurte om nyanser, var det særlig med hensyn til hvor mye vond vilje som er inn i bildet. Må det alltid være tale om en grad av negativ motivasjon?

Akel (N)

15.03.12 15:22
jepp,
habo

15.03.12 15:30
forresten: finnes det tilfeller på norsk, hvor "med vilje" har en positv motivasjon?
habo

15.03.12 15:54
Ja, f.eks.: Jeg har med vilje gitt barna lite ukepenger, slik at de skal lære seg å husholdere med penger.

Motivasjonen kan for øvrig også være nøytral hos aktøren, mens andre derimot kan oppleve negative følger.

Akel (N)

15.03.12 16:49
I denne eksempel (positv motivasjon) ville det væere "mit Absicht" på tysk.
"mit Absicht" kan forresten har både positv, negativ eller nøytral motivasjon.

habo

16.03.12 16:43, Mestermann no
Jeg har med vilje plusset litt på honoraret hans, så han skal føle seg mer verdsatt.
Men stort sett brukes vel "med vilje" om ting som oppleves negativt.

16.03.12 17:59
mange takk for alle de gode forslag, men "mutwillig" avviker nok litt fra "forsettlig" hhv. "med vilje" som jo har präg av overlegg... "mutwillig" har noe vilkaarlig og meningslöst over seg: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten...". Hilsen H.

16.03.12 18:05
Ach, apropos "falske venner": det er jo pussig; paa tysk betegner "ein falscher Freund" at en vil bare prumpe ag saa kommer det land isteden... Lustig.

16.03.12 20:01, Geissler de
Den betydningen av "falscher Freund" har jeg nå aldri hørt før.

16.03.12 21:39
Ikke jeg heller. Tror ikke det er standardtysk, men det kan godt hende det brukes av noen tyskere.

16.03.12 23:19
@ H: "forsettlig" og "med vilje" har ikke noe med "overlegg" å gjøre.
Noe man gjør forsettlig, gjøres som en villet handling - i motsetning til noe som skjer som et uhell (uaktsomt).
En handling som skjer som en lynrask impuls, slik som en som tenner øyeblikkelig og uten å tenke seg om slår tilbake på grunn av en fornærmelig bemerkning, har gjør noe forsettlig. "Overlegg" blir det først hvis man har gjort overlegninger, altså nærmest planlagt handlingen.

"Wo rohe Kräfte sinnlos walten...", tja, det kunne jo minne ganske så mye om det "tradisjonsrike" begrepet "(gå) beserk", men graden av bevissthetstilstand er vel kanskje diskutabel.

Akel (N)