01.04.12 09:15
Hei,
kretskort i datamaskinen, hva blir det på tysk?*

01.04.12 09:33
Leiterplatte

01.04.12 09:34
auch: Platine, gedruckte Schaltung