02.04.12 13:17
Hei jeg har et spørsmål, fins det en norsk oversettelse på uttrykket "geistiges Eigentum"

Mange takk for hjelpen.

Hilsen

Antje

02.04.12 14:03, Mestermann no
Ja, åndsrett od. intellektuell eiendomsrett, auch immaterialrett.

02.04.12 16:35
"intellektuell eiendomsrett" er ikke noe særlig brukt. Man sier oftere "intellektuelle rettigheter" (eller "immaterialrett" som Mestermann har nevnt).

(Ofte er det jo tale om "opphavsrett", men intellektuelle rettigheter kan også dreie seg om patenter, varemerker, designrettigheter mv, - enkeltvis eller samlet.)

Akel (N)

04.04.12 23:17
@Akel

(Ofte er det jo tale om "opphavsrett", men intellektuelle rettigheter kan også dreie seg om patenter, varemerker, designrettigheter mv, - enkeltvis eller samlet.)

Das ist im Deutschen genauso: Der (unter Juristen nicht unumstrittene) Begriff "geistiges Eigentum" umfaßt neben dem Urheberrecht, dem Recht am eigenen Bild und Namensrechten sämtliche Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes, also Patente, Gebrauchsmuster, Marken (früher: Warenzeichen), usw.

Herzliche Grüße
Birgit

PS: Sind "designrettigheter" "Geschmacksmuster"?

09.04.12 23:54
"immaterialrett" er et juridisk "liksom-ord", og forstås neppe utenfor rettsalene: Jeg oppfordrer deltakerne her til å videreformidle forståelige norske ord til våre tyske venner - det gjelder også Akel og Mestermann:

Det kan se ut til at dette forumet etter hvert er i ferd med å oppleve et "wikipedia-syndrom" der enkelte "superbrukere" får lov til å definere norsk språk uten særlig korreksjon fra medytere som antakeligvis vet vel så mye om dette som dem selv. Neste steg blir vel å sperre enkelte deltakere i forumet fra meningsberettigelse.