05.04.12 10:16
Hei og takk
Zitat aus Klar Tale: ble mange andre filmer gjort om til 3D i siste liten
Hva betyr "i siste liten"?
Heiner

05.04.12 11:38
im letzten Moment, kurz bevor es zu spät war.

06.04.12 23:05
kurz vor knapp