13.04.12 19:52
Hei!
Kann "sju" dialektal "selv" bedeuten?
Konkreter Satz, den ich per SMS bekommen habe:
"huff jeg kan ikke å si nei sju"
Sollte trøndersk sein..., das "å" ist wohl auch zuviel?
Danke :-) MM

13.04.12 23:04, Ilsedore de
Hallo MM,
ich glaube sju ist hier die Kurzform von skjønner du und wird in sms-Sprache auch manchmal 7 geschrieben...

Und das å ist nicht unbedingt zuviel, wenn man den Satz so übersetzt:
Ach, ich bin nicht gut darin nein zu sagen, weisst du

Lasse mich aber gern von einem Muttersprachler berichtigen - falls es nicht ganz stimmt.
Schönen Abend noch :)

13.04.12 23:25
Ilsedore har rett: Da jeg bodde i Midt-Norge (for snart 20 år siden) ble det imidlertid som oftest stavet "sjø.." Typisk trøndsk uttrykk, med litt smitteeffekt til nabo-fogderiene. SMS-meldingen oversatt til standard norsk bør bli noe sånt som dette: "Huff, eg kan ikkje heller tillate meg å seie nei, skjønar du".

13.04.12 23:30
Eller også: "Huff, eg får meg ikkje til å seie nei, skjønar du" i betydningen: "Jeg vil kanskje avslå dette, men opplever ikke helt at jeg kan." Altså med rene ord på norsk: "Huff, eg ønskjer vel ikkje heilt dette, men samstundes opplever eg at eg må gjere det, og dermed kan eg ikkje seie nei, skjønar du (kanskje)".
Dialektuttrykk på norsk er velsignet med at man kan bruke ganske få ord for nokså kompliserte saker...

13.04.12 23:48
Setningen "huff jeg kan ikke å si nei sju" er ikke grammatisk korrekt. Etter modalverbet "kan" skriver man aldri infinitiv med å, men ren infinitiv. Det må altså hete: "Huff,jeg kan ikke si nei, sju."

14.04.12 00:09
"Å" i denne sammenhengen viser ikke til infinitivsmerket. Dette er et dialektuttrykk der "å" er kortform for "finne på å", "komme til å". "la meg fristes til å" osv...

14.04.12 00:11
Jaha.....
Manchmal wird mir ganz schwindelig von den schriftlichen Meldungen im Dialekt....
Aber gewøhne mich langsam daran :-)
Danke fuer die Antworten, MM

16.04.12 09:52
Das Füllwort " sjø " ist rikstrøndersk, " sju " in begrenzten Gebieten von
Sør - Trøndelag, z.B. die Gemeinde Agdenes.
Oddy