26.04.12 12:23
Hei
Jeg trenger å få oversatt denne bønn til tysk. Skal leses av prest til konfirmant som en liten gest til tysk famlile som er på besøk:
”Barmhjertige skaper og Herre,
vi ber deg for André –
La ham få vandre i ditt lys og leve sitt liv
omsluttet av din kjærlighet.”

26.04.12 13:02
Barmherziger Schöpfer und Herr,
wir bitten Dich für André -
Lass ihn wandern in Deinem Licht und sein Leben leben
umgeben von deiner Liebe.

Hilsen
Iris.de

26.04.12 13:06
Mitt forslag er følgende:

Barmherziger Schöpfer und Herr,
wir bitten Dich für André -
Lasse ihn in Deinem Licht wandeln
und sein Leben umhüllt
von Deiner Liebe leben.

Hilsen
Birgit

26.04.12 13:48
Strålende! Tusen tusen takk dere
mvh Anita