31.05.12 19:41, Riikkee
Schon wieder ich :)
Ich weile momentan in Bergen und habs noch nicht mit den Ausdrücken, aber ihr könnt mir sicher helfen!
Wie drückt man aus, dass das Essen schlecht ist oder schlecht wird?
Dankeeeee!!!!

01.06.12 07:29
Wenn es dir nicht schmeckt: maten er dårlig
Wenn es verdorben ist: maten er bedervet

01.06.12 08:09
"dårlig" kan isolert være litt tvetydig med hensyn til om det betegner smak eller fordervelse:

Maten er blitt dårlig = den er blitt fordervet.
Maten er/var dårlig = ?? (vil fortrinnsvis bli tolket som smak, men noe mer tvetydig)

(Fordervelse vil jo som regel ha et smaksaspekt også, da.)

For å unngå mulige misforståelser kan man enten bruke "god" e.l. og nektelse:
Maten er ikke god. Det er ikke noe god mat.
eller bruke "smake":
Maten smaker ikke godt. Maten smaker ikke (noe) bra. (ev. Maten smaker dårlig.)

Akel (N)

01.06.12 23:14
@ Akel:
Denne tvetydigheten er også til stede ved den tyske "das Essen ist schlecht" - både "den smaker dårlig" og "den er blitt fordervet" kan være aktuelle.

02.06.12 03:01
Javel, takk!

- og forøvrig ser jeg at jeg er kommet i skade for å snakke om "fordervet" mat og "fordervelse", det riktige skulle vært "bedervelse" og "bedervet" som 07:29 skrev.

Akel (N)

02.06.12 22:28, Riikkee
Tusen takk!
Stimmt das hier dann also:
Jeg tar med brødet så at det skal ikke bederve?
Eller: ... at det ikke blir dårlig?

03.06.12 04:32
For akkurat brød vil vil nok helst si at "Jeg tar med brødet for at det ikke skal mugne."

For f.eks.kjøtt, kan du si begge deler - hvis man da ikke heller vil si "for at det ikke skal råtne").

Snakker vi om mat generelt, vil nok de fleste i dagligtale bruke "sånn at den ikke blir (eller "skal bli") dårlig".

Akel (N)

Akel (N)