06.07.12 12:40
Stichwörter: islandsk
Er det noen her som kjenner til en eller annen islandsk-språkkurs eller lærebok rettet mot folk som kan norsk eller et annet skandinavisk språk?