08.07.12 01:02
Et spørsmål angående tonelag 1 og 2, igjen.

Jeg har fått med meg regelen at ord som var enstavelsesord på gammelnorsk eller norrønt eller noe slikt, har tonelag 1, mens de som opprinnelig var tostavelsesord, har tonelag 2. Men finnes det regler utenom denne?
F. eks. lurer jeg på hva det blir med "spisser", "kvessar" el. Er det tonelag 2 fordi det kommer fra å spisse, eller tonelag 1 fordi det kommer fra spiss, eller er det bare noe jeg må lære meg med hvert eneste ord som jeg ikke så lett kan finne tilsvarende ord på norrønt for?

Og litt mer allment: Finnes det i det hele tatt noen ordbok eller internettressurs eller noe som lister opp tonelag for alle/de fleste ord?

Takk på forhånd!

08.07.12 02:37, Mestermann no
For å ta det siste først, så finnes det dessverre - så langt jeg kan se - ingen nettressurs som lister opp tonelag for de
fleste ord. Språkrådet er også varsom med å tilråde at dette blir angitt i ordbøker og i nettressurser, fordi rådet ikke
ønsker å være normativt på uttale: Det finnes ingen egentlig standarduttale av norsk, er aksiomet. Tonelaget for
forskjellige ord kan variere fra landsdel til landsdel, og enkelte dialekter har ikke tonelag i det hele tatt.

Det får være som det vil med dette, men det er nok mange utlendinger som lærer seg bokmål som gjerne skulle hatt
en slags indikator på hvordan tonelaget er i vanlig østnorsk uttale. Spesielt i de såkalte "vippeparene", som "brenner
/ brenner" (= han brenner - en brenner) eller hender / hender (= legemsdelen - noe skjer).

Det nærmeste du kommer måtte være Bjarne Berulfsens Norsk Uttaleordbok fra 1969, men den er utsolgt fra forlaget
og er ikke tilgjengelig som nettressurs.

Allment må man lære seg tonelag for hvert ord ved å lytte og herme. Dels fordi tonelaget kan variere etter hvor i
landet man befinner seg, og dels fordi de ikke oppfører seg regelmessig. Litt om språkhistorikken finner du her:
http://elmer.uib.no/tonem/historisk.html

På Wikipedias norske sider finner du endel henvisninger til nettartikler om tonelag, og der ligger det også en
(eldgammel) lydfil med uttaleøvelser for en lang rekke ord.

08.07.12 08:12
Im kleinen gelben Wörterbuch von Langenscheidt wird die Betonung angegeben (Bearbeiter: Kjell Bjørnskau).

08.07.12 10:15
Tusen takk for svar! Skal også sjekke Langenscheidts bok.

@Mestermann: Du sa at til og med hvilket tonelag brukes i enkelte dialekter skiller seg fra dialekt til dialekt. På språkrådet sine sider finner jeg noen få eksempler på dette (uansvarleg), men det står ikke særlig mye mer om dette der. Gjelder dette også bydialektene? Hvor stor er variasjonen egentlig?

08.07.12 13:56, Mestermann no
Da bin ich etwas überfragt, som det heter på tysk. I de dialektene som har tonelagsforskjell, er variasjonene nok ikke
alt spesielt mange, men det finnes altså enkelte variasjoner (også innenfor bydialektene) som i jegeren/jegeren,
hunnen/hunnen, uansvarlig/uansvarlig.

Forøvrig visste jeg ikke at Langenscheidts lille gule angir tonelag, for jeg har bare norske ordbøker. Men den er sikkert
utmerket!

08.07.12 17:27
Es ist und bleibt superschade, dass der kleine Langenscheidt eben so klein ist - davon abgesehen ist das Wörterbuch nämlich mehr als brauchbar, und die Auswahl ist ja nicht gerade überwältigend groß.

09.07.12 08:09
Takk skal du ha, Mestermann!