10.07.12 13:04
Her kommer et sitat fra dagens Der Spiegel: ” Europa entwickle sich damit zu einer Haftungs- und Transferunion, sagte Professor Dietrich Murswiek, der die Klage des CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler begründete. ”

Europa utvikler seg med dette til en ansvars - og overførselsunion, sa professor Dietrich Murswiek, som begrunna klagen til CSU-representanten Peter Gauweiler.

Kan man oversette slik?

På forhånd takk.

10.07.12 14:02, Cerebellum no
Det er jo den direkte oversettelsen, uten at jeg er sikker på om det er godt forståelig for den som ikke kjenner hele sammenhengen.

Når jeg leser artikkelen oppfatter jeg det som om han sier noe slikt som at EU har dermed blitt redusert til en union som skal ta ansvaret og sørge for overføringer.

10.07.12 14:08, Cerebellum no
Hmmm, jeg gjorde visst litt tidsforskyvning her.

EU blir dermed redusert til en union som skal ta ansvaret og sørge for overføringer. er vel noe nærmere.

10.07.12 14:52
"entwickeln" betyr ikke "reduzieren", så det blir en del egen interpretasjon hvis en oversetter det som "redusert til".

10.07.12 14:58, Cerebellum no
Det forstår jeg. Min elegante(?) omskrivning fra utvikling til reduksjon kan sikkert diskuteres, men det ligger vel implisitt i artikkelen at 'det er det man blir sittende igjen med'.

10.07.12 15:29
Såklart. Men: Så lenge det ikke blir sagt eksplisitt et eller annet sted i artikkelen, synes jeg at det bør unngås å insinuere at folk har oppfatninger de kanskje ikke ville ytret, særlig hvis setningen står uten den egentlige konteksten. Når det kommer til stykket, så er det jo en oversettelse det ble spurt etter, ikke en interpretasjon. Men jeg er enig med deg i at sitatet ikke blir grovt forfalsket ved å velge "redusert til".

10.07.12 16:10, Cerebellum no
Nettopp, spørsmålet gjaldt oversettelse. Det har jeg svart på, i tillegg har jeg sagt noe om hva jeg oppfattet innholdet som.

Jeg overlater til spørsmålsstiller å formulere oversettelsen slik han/hun finner det mest passsende for sitt formål. Kanskje du har et konstruktivt forslag?

10.07.12 16:13
Jeg mener at "redusere" er direkte feil. Det betyr at ansvar og overføringer (slik som ment i OP og den pågående diskusjonen, ikke subsidier) eksisterer per idag, mens noe annet skal vekk (-> redusere) og de førstnevnte blir igjen. Det motsatte er tilfelle. EU er per idag nettopp ikke en ansvars- og transferunion (det er utelukket ifølge traktaten), men skal utvikles til det. Det er en utvidelse heller enn en reduksjon.

10.07.12 16:20, Cerebellum no
Det er synes å være en utmerket tolkning, som for så vidt slår mitt 'redusere' i hjel. Og hva vil du da anbefale spørsmålsstilleren å gjøre?

10.07.12 17:13
Takker for oversettelsen, tolking og gode kommentarer.

Gitt at EU blir utvida til en ansvars- og transferunion. Dersom de tyske politikerne med ¾ flertall i Bundestag vedtar å slutte seg til en slik union, blir det spennende å se om Forfatningsdomstolen i Karlsruhe finner vedtaket grunnlovsstridig eller ikke-grunnlovsstridig. Men det er en annen skål. Jeg har fått svar på mitt spørsmål om oversettelse.

10.07.12 19:22, Cerebellum no
Selv takk. Jeg forstod ikke at du var spørsmålsstilleren; hadde jeg visst det ville jeg nok unngått denne polemikken.

Og så skal jeg sette meg grundigere inn i underlaget neste gang jeg føler for å fortelle noe om hvordan jeg oppfatter innholdet i en tekst:)