08.08.12 08:42
Hallo,

ich sitze gerade an der Übersetzung von einem Schreiben der Behörde Fylkesmannen; es geht um die Erlaubnis zu einer Seebestattung und im Dokument oben rechts stehen die folgenden Kürzel:

U. off jf: Offl. § 13 og fvl. § 13

Kann mir einer sagen, was genau da abgekürzt wird?

jf - jamfør ?
off - offisiell ?
fvl. - ??
U. - ??
Offl.? -

Viele Grüße Dorit

08.08.12 09:49
Må skrive på norsk, dessverre:

U.off. = unntatt offentlighet. Dette sees ofte på brev fra det offentlige som gjelder saker som ikke kan publiseres eller gjøres kjent for hvem som helst.

jf = jamnfør = viser til. Etter jamnfør kommer lovparagrafene som begrunner hvorfor dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Offl. = Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). (Denne er skrevet på nynorsk). Paragraf 13 gjelder taushetsplikten. Se: http://www.lovdata.no/all/nl-20060519-016.html

fvl = Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Denne regulerer saksbehandlingen i offentlige organer. Se: http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html Også her gjelder paragraf 13 taushetsplikten.

08.08.12 10:16
Jätte stort tack!!