28.09.12 19:56, Milla82
Hva betyr "Erstinformation"?

28.09.12 22:17
informasjon som må gis / blir gitt først

02.10.12 16:21
Eher: førstehåndsinformasjon

03.10.12 13:36
"Førstehåndsinformasjon": ist das nicht eher "Information aus erster Hand"?