01.10.12 14:41
Stichwörter: få kjørt seg
Hei, hva betyr det "å få kjørt seg"? Det er noe jeg har hørt oftere i det siste..
Tusen takk :)

01.10.12 16:54, Cerebellum no
Det kan ha to betydninger - enten å bli presset av 'ytre påvirkninger' som f.eks. hvis en flokk journalister har fått en politiker inn i et hjørne, og forlanger svar på saker med litt uklar substans. Eller så kan det bety at man har så mye eller komplekse arbeidsoppgaver at man vanskelig kan rekke over det.

01.10.12 16:57, Cerebellum no
For ordens skyld, for våre tyske venner som kanskje strever med å bruke norsk riktig:

Her brukte jeg 'mye' feil: Mye arbeid, men mange arbeidsoppgaver.

Så var det sagt :)

02.10.12 07:26, habo de
Den andre betydningen etter Cerebellums beskrivelse er på tysk:
"Er überfordert sich" oder "Er verausgabt sich".
oder auch im Passiv: Er wird überfordert (von anderen)

Den første betydningen er jeg ikke helt sikkert på.
Den kan kanskje oversettes nesten ordrett:
"Er wird überfahren" (von allzu umfassenden und komplexen Fragestellungen der Journalisten)

02.10.12 16:17
Kleine Korrektur zum Fragesteller: Det er noe jeg har hørt ofte i det siste.
Oftere wird benutzt wenn es öfter als beschreiben soll: oftere enn...

02.10.12 16:29
Ah, alles klar. Habt vielen Dank für eure Antworten. Lieben Dank auch für die Korrektur, das bekomm ich viel zu selten! :-)