15.10.12 16:02
Stichwörter: legemsfeil
Hei!
Jeg har lest en wikipedia-artikkel om Folketrygden i Norge og det snakket om "legemsfeil". Hva er dette paa tysk??
Takk for hjelpen!

15.10.12 17:05, trollfjord fr
"Norske syonymer blå ordbok" sagt: siehe unter lyte
Also im Zusammenhang mit dem Wiki-Artikel ein körperliches Gebrechen