23.10.12 11:15
Stichwörter: kanskje
Er det tillatt å skrive setningen slik på norsk: Kanskje jeg kan bli tannlege?
Etter min mening er det ikke uvanlig å høre den muntlig, men kan det være korrekt skriftlig? Du begynner med et adverbial (kanskje), så har du subjektet (jeg) og så verbalet på tredjeplass (bli)?!? Etter min mening er bare følgende riktig: Kanskje kan jeg bli tannlege? eller: Jeg kan kanskje bli tannlege. Synspunkter?
Chris

23.10.12 12:38
Bin kein Muttersprachler und weit davon entfernt, gut norwegisch zu sprechen. Aber kann mich erinnern, dass meine Norwegischlehrerin einmal sagte, dass es möglich ist, in einem Nebensatz, der mit kanskje beginnt und nach einem Hauptsatz kommt, die normale Wortstellung (Adverb - Verb - Subjekt) durch die Abfolge Adverb - Subjekt - Verb zu ersetzen (bzw. beides wäre möglich).
Können dies Muttersprachler bestätigen?

24.10.12 09:13
1) Kanskje jeg kan bli tannlege?
2) Kanskje kan jeg bli tannlege?
3) Jeg kan kanskje bli tannlege.
Alle tre setninger er riktige. Skriftlig er den eneste forskjellen mellom dem er vist i tegnsettingen: De to første setningene har spørrende / undrende karakter, mens den siste i større grad slår fast muligheten.
Muntlig vil det i tillegg vil være avgjørende hvor trykket legges i setningen. På jeg (i motsetning til andre personer), på tannlege (i motsetning til andre yrker), på kanskje osv.
Av setning 1 og 2 ville jeg personlig foretrukket 1.
Hilsen Helge (N)

24.10.12 09:44, Geissler de
Diese Erklärung ergibt nicht besonders viel Sinn, denn mir mag beim besten Willen kein
Nebensatz einfallen, der mit "kanskje" beginnt. Nebensätze beginnen mit Konjunktionen,
Relativpronomen oder -- bei konjunktorlosen Nebensätzen, wie sie teilweise im Norwegischen
möglich sind -- mit dem Subjekt. Auch das Verb kann am Beginn stehen, beim Sonderfall des
invertierten Konditionalsatzes, wie wir ihn auch im Deutschen haben ("Har du ikke penger,
så kan du ikke kjøpe det"). Aber nicht "kanskje".

Vielleicht -- ich spekuliere nur -- ist folgendes gemeint:

Man faßt "kanskje" gewöhnlich als Adverb auf; dann nimmt es die erste Position im
Hauptsatz ("Vorfeld") ein und das Verb steht direkt dahinter.
Bei "kanskje" ist die Herkunft des Wortes (kan+skje) allerdings noch so deutlich, daß man
es im ursprünglichen Sinn als einleitenden Hauptsatz ("Det kan skje at ...") auffassen
kann und dementsprechend ein (konjunktorloser) Nebensatz darauf folgt: "Kanskje [at] jeg
kan bli tannlege."

Schreiben würde ich das aber nicht so.

24.10.12 09:46, Geissler de
"Diese Erklärung" bezieht sich natürlich auf den Beitrag von 12:38.

24.10.12 16:31
@Geissler, 09:44

Selbst diverse Norwegischlehrbücher sind sich im Hinblick auf das Thema "die Wortstellung bei kanskje" uneinig:

Während in "Norsk for deg" zum Stichwort "Inversion" wiederholt ein Beispielsatz mit "kanskje" gebildet wird, findet lt. "Et år i Norge" nach "kanskje" ausdrücklich keine Inversion statt. Ein Wort der Erläuterung zur jeweiligen Auffassung sucht man in beiden Lehrbüchern vergebens.

Deshalb halte ich Deine "Spekulation", daß "kanskje" sowohl als Adverb als auch als Verkürzung von "det kan skje at" aufgefaßt werden kann, für die beste und einleuchtendste Erklärung, die ich zu diesem grammatischen Problem je erhalten habe. Takk skal du ha!!!

Herzliche Grüße
Birgit

(PS: Würdest Du eher "Kanskje ser vi hverandre i Oslo" oder doch lieber "Kanskje vi ser hverandre i Oslo" schreiben?)

24.10.12 18:32, Geissler de
Schreiben würde ich wohl jenes, sagen dieses.
Aber mit dem Sprachgefühl von Nicht-Muttersprachlern ist das immer so eine Sache. Lieber die
Eingeborenen fragen.

25.10.12 01:38, Mestermann no
Jeg er forsåvidt enig med Helge (N)s forklaring: Ingen av setningene er ukorrekte, men den siste har mer preg av noe
man fastslår, eventuelt fastslår tentativt, ettertenksomt.

Min (høyst subjektive) stilsans sier meg at det her (for meg, som en voksen og presumptivt klok person) ville virke
"riktigst" å skrive setningen som spørreren selv er kommet frem til: "Kanskje kan jeg bli tannlege." "Riktigst" av
grammatiske grunner, men faktisk mest fordi det høver seg best å holde egen person tilbake lengst mulig, såfremt
man vil fremstille saken nøytralt, minst mulig subjektivt, minst mulig selvhevdende:

"Kanskje kan jeg bli tannlege - eller kanskje kan jeg bli veterinær." I dette utsagnet ligger det en viss distanse til
egen person; her snakker en person som har en viss modenhet, en som har tenkt gjennom sakene.

Skriver man derimot: "Kanskje jeg kan bli tannlege" - så fremhever man mer sitt eget subjekt. Da er det straks en
ung og ivrig tenåring som snakker:

"Kanskje jeg kan bli tannlege. Eller kanskje jeg kan bli lege! Eller kanskje jeg kan bli statsminister! Verden ligger åpen
for meg!"

"Kanskje jeg kan" uttrykker nemlig en viss barnslighet, også i den litt stolprende grammatikken, der subjektet i
manges øyne står feil. Men like mye handler det vel om en språklig, sosial konvensjon. De foreldre som ennå driver
med litt språkrøkt overfor barna sine lærer dem jo nemlig, som lært fra egne foreldre, at "det heter ikke 'jeg vil ha',
men "kan jeg få'" og ellers å følge lignende mønstre.

Det aller siste, mulige utsagnet: "Jeg kan kanskje bli tannlege" inneholder også, som første utsagn, en viss refleksjon,
men også muligens en viss resignasjon - enten moden eller umoden... :

"Jeg kan kanskje bli tannlege - siden jeg ikke kunne bli lege."
Men også noe sånt som: "Verden er meningsløs. Livet er meningsløst. Det har ingen hensikt å hjelpe andre, så
hvorfor skal jeg bli noe i det hele tatt? Vel, vel, jeg kan kanskje bli tannlege. Så plager jeg i det minste mine
medmennesker en stakket stund i denne jammerdal."

Det var noen subjektive refleksjoner etter Geisslers oppfordring om å si hva språkfølelsen tilsier her.

30.10.12 14:19
Takk for mange interessante refleksjoner. Setning nr. 1 ble nok skrevet av en 17åring som ennå ikke vet hva han skal bli. At man kan høre den i det daglige, er ikke noen bombe. Men om setning 1) er korrekt skriftlig norsk, er det som spørsmålet mitt gikk ut på. Det virker som om de lærde strides. Jeg får skrive en epost til Sylfest Lomheim og sprakradet.no for å se hva de mener. Ellers takk!
Chris