24.10.12 17:32
Stichwörter: Geltungssucht, Oppmerksomheltssyk, selvhevdelsestrang
Finns det et bra norsk ord for tysk "Geltungssucht", altså det å like å stå i middelpunktet og få anerkjennelse?

24.10.12 22:28
I farten kommer jeg ikke på noe annet enn "å like/ønske å være midtpunkt(et)", eller "å søke (ev. streve/strebe etter) oppmerksomhet".

Akel (N)

25.10.12 01:08, Mestermann no
Selvhevdelsestrang.
"Han er forsåvidt en hyggelig fyr, men han har en aborm selvhevdelsestrang."

25.10.12 01:45, Poulern no
Oppmerksomhetssyk kanskje?

25.10.12 02:06, Mestermann no
Ja, "å være oppmerksomhetssyk" er også et veldig bra forslag, men hverken adjektivet "oppmerksomhetssyk" eller
substantivet "oppmerksomhetssyke" finner vi forløpig i noen ordbok, selv om det vil være forståelig for alle. Imidlertid
har det vel en litt annen betydning enn "Geltungssucht", som handler om trangen ikke bare til å få oppmerksomhet,
men også å få anerkjennelse, gjøre seg selv gjeldende, som spørreren skriver.

"PR-kåt" og "PR-kåthet" finner man derimot i ordbøkene, og de kan forsåvidt også brukes i denne sammenheng, men
har også som slang-ord en noe mer utvidet betydning enn "Geltungssucht"/"selvhevdelsestrang", altså trangen til å
hevde seg selv, sette seg selv og egne ytelser i fokus for oppmerksomheten.

25.10.12 12:45
Takk skal dere ha for inspillene!